Zapytanie ofertowe w programie PO IR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Dokumentacja:

Ogłoszenie wyników konkursu: Informacja o wyborze Wykonawcy