Zapytanie ofertowe projekt RPMA.01.02.00-14-7182/16

Lacan Technologies informuje, że poszukuje wykonawcy do projektu RPMA.01.02.00-14-7182/16. Szczegóły w załączeniu. Informujemy, że w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie jednostki badawcze klasy minimum B.

Zapytanie ofertowe
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o zespole badawczym
3. Zgoda na weryfikację zdolności
4. Oświadczenie o wymogach formalnych
5. Oświadczenie o aparaturze
6. Oświadczenie o braku wykluczenia