RPMA.03.01.02-14-8248/17 – Opracowanie koncepcji i architektury aplikacji mobilnej dostępowej do systemu Lacan ERP


Program: RPO WM 2014-2020 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo

Nr projektu: RPMA.03.01.02-14-8248/17

Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji i architektury aplikacji mobilnej dostępowej do systemu Lacan ERP

Krótki opis projektu: Niniejszy projekt zakłada skorzystanie z usługi doradczej w celu uzyskania wiedzy w zakresie technologii, synchronizacji i integracji aplikacji mobilnych, pozwalających na budowanie intuicyjnych interfejsów i architektury aplikacji oraz metod jej synchronizacji z zewnętrzną bazą danych i silnikiem systemu ERP. Dzięki wiedzy doradczej możliwe będzie poznanie powszechnie stosowanych rozwiązań architektonicznych umożliwiających skonstruowanie lekkich mechanizmów synchronizacyjnych i minimalizacja wykorzystania pakietowej transmisji danych sieci komórkowej na urządzeniach mobilnych. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie doradcze pozwoli na poznanie dobrych praktyk stosowanych w konstruowaniu nowoczesnych interfejsów mobilnych, dzięki którym spółka będzie mogła zaoferować produkt mobilny jako samodzielny moduł możliwy do zastosowania nie tylko w autorskim systemie Lacan ERP, ale również w innych powszechnych systemach ERP używanych przez przedsiębiorców na polskim i zagranicznym rynku.

Wartość całkowita projektu: 131 916,21 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 83 642,13 zł