RPMA.03.01.02-14-7059/16 – Analiza możliwości integracji systemu ERP z maszynami oraz zewnętrznymi systemami specjalistycznymi oraz opracowanie koncepcji rozwiązań

Program: RPO WM 2014-2020 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo

Nr projektu: RPMA.03.01.02-14-7059/16

Tytuł projektu: Analiza możliwości integracji systemu ERP z maszynami oraz zewnętrznymi systemami specjalistycznymi oraz opracowanie koncepcji rozwiązań

Krótki opis projektu: Projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu analizy zagadnienia jakim jest zwiększenie możliwości integracji oraz ułatwienie wyceny, sprzedaży i projektowania integracji systemu ERP z maszynami i systemami specjalistycznymi. W ramach zakupionej usługi zostanie dokonana analiza urządzeń, maszyn oraz systemów specjalistycznych u obecnych oraz potencjalnych klientów Wnioskodawcy, a także zostaną opracowane prototypowe rozwiązania. Lacan Technologies Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowych zintegrowanych systemach informatycznych, skutecznie wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Od lat wdraża swój autorski system Lacan ERP oraz nieustanie dostosowuje go do zmieniających się wymogów rynku. Aktualni oraz potencjalni klienci często pytają o możliwości integracji z różnymi maszynami i urządzeniami zewnętrznymi wykorzystywanymi w ich przedsiębiorstwach. Dlatego też Zarząd spółki pragnie stworzyć takie rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby wymagających klientów. Przyczyni się ono nie tylko do usprawnienia samego produktu wdrażanego przez Wnioskodawcę, ale także do ulepszenia procesu analiz potrzeb i zasobów klienta oraz procesu ofertowania.

Wartość całkowita projektu: 172 200,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 69 986,00 zł