Zakupy

Moduł Zakupy to bardzo istotna część systemu Lacan ERP. Zakupy są zintegrowane z innymi jego częściami:

  •  sprzedażą – na podstawie zamówień sprzedaży dział handlu jest w stanie wygenerować zapotrzebowania/zamówienia zakupu wg reguły minimalnych zapasów / konfiguracji planisty (funkcjonalność planisty jest odpowiedzialna za automatyczne akcje)
  •  magazynem – przyjęcia towaru na magazyn z uwzględnieniem waluty
  •  księgowością – księgowanie dokumentów zakupu (przyjęć magazynowych oraz faktur/korekt, w tym obsługa zakupów wewnątrzwspólnotowych)

 

System Lacan ERP funkcjonalnie odpowiada każdemu schematowi zakupu towarów włącznie z częściową realizacją zamówień, a także uwzględnieniem kosztów transportu/ubezpieczenia dla realizowanych pozycji. Pozwala to na stosowanie rzeczywistych cen nabycia, a nie tylko cen zakupu towaru. Koszt można wprowadzać w dwojaki sposób – wybierając dokument kosztowy, który dotyczy tego transportu lub wpisując kwotę tego kosztu, co automatycznie podzieli wartość netto dokumentu poprzez przyjmowane pozycje. Zamówienia zakupu w systemie honorują waluty oraz ich automatyczny import z NBP. Moduł zakupów pozwala również na uporządkowanie dokumentów zakupowych w odpowiednich dziennikach z dowolnie wybraną numeracją.

 

Wdrożone funkcjonalności:

  • waluty – System Lacan ERP pozwala na automatyczne zaciąganie kursów walut z NBP z uwzględnieniem dni wolnych i świąt poprzez odpowiednio skonfigurowany kalendarz. System nie ma ograniczeń do ilości walutwaluta

 

  • zaopatrzenie i oczekiwane zapasy – System Lacan ERP w szybki sposób przedstawia stan magazynu produktów z uwzględnieniem ich realizacji – rejestruje na liście produktów potencjalne rozchody i przychody towaru, co określone jest w ilości dostępnej (stan faktyczny – potencjalne rozchody) oraz w zapasie wirtualnym (ilość dostępna + potencjalne przychody)

produkty_ze_stanami

 

  • Reguła Minimalnych Zapasów – System umożliwia automatyzację pracy przy tworzeniu zapotrzebowań na dany produkt – zleceń produkcji lub zamówień zakupu w zależności od metody nabycia danego produktu (kupno / produkcja) i sposobu jego nabycia (na zapas / na zamówienie).W zależności od konfiguracji, system automatycznie tworzy oferty zakupu i projekty produkcji, co opiera się na Regule Minimalnych Zapasów lub konfiguracji w kartotekach produktów.Stworzenie zapotrzebowania na towar jest w stanie wykonać sam sprzedawca już podczas tworzenia zamówienia sprzedaży. Sprzedawca może również od razu wygenerować zamówienie zakupu dla wybranych pozycji z zamówienia.

regula_minimalnych_zapasow