Zarządzanie projektami

Lacan ERP – Projekty

Pełna kontrola i planowanie Twoich procesów biznesowych

Projekty_1

Moduł Projektowy Lacan ERP daje szereg możliwości zarządzania procesami biznesowymi począwszy od planowania i harmonogramowania a na kontroli rentowności skończywszy. Dzięki niemu można zarządzać projektami wieloetapowo i wielopoziomowo co daje możliwość pełnego odzwierciedlenia każdego procesu biznesowego przedsiębiorstwa.

Moduł Projektowy pozwala na budowanie zarówno krótkich i prostych projektów opartych na kilku zadaniach jak również rozbudowanych wielofazowych i zagnieżdżonych projektów o zaawansowanej topologii. Projekty można budować na zasadzie struktury drzewiastej definiując nadrzędne i podrzędne oraz dzieląc je na zadania i wiele dowolnych etapów, które można zdefiniować w systemie w zależności od potrzeb biznesowych.

Projekty_2

 

Nie trać czasu na tworzenie nowych projektów, skorzystaj z szablonu

W zarządzaniu projektami cyklicznymi o powtarzalnej strukturze z pomocą przychodzi możliwość tworzenia szablonów projektów, dzięki którym zbudowanie nowego projektu można zrealizować jednym kliknięciem przenosząc całą strukturę i dowolnie zdefiniowaną zawartość do nowego projektu.

Projekty_3 Projekty_4

 

Planowanie czasu, kosztów i przychodów projektu

Moduł Projektowy Lacan ERP w odróżnieniu od Odoo oprócz standardowego planowania czasochłonności projektu umożliwia również budżetowanie projektu i błyskawiczną ocenę jego rentowności na każdym etapie tak abyś mógł śledzić ewentualne zagrożenia i reagować na czas.

Projekty_5

Na etapie tworzenia projektu decydujesz o planowanym przychodzie i kosztach zarówno bezpośrednich, które następnie będą analizowane w odniesieniu do zarejestrowanych faktur kosztowych jak również pośrednich, które mogą występować w projekcie a nie wynikają z dokumentów zarejestrowanych w systemie. Moduł projektowy jest w pełni zintegrowany z księgowością i umożliwia bieżące rejestrowanie i analizowanie przepływów finansowych w projekcie po stronie kosztów i przychodów na podstawie dokumentów wprowadzonych w księgowości.

 

Projekty_6

 

 

Projekty_7

 

 

Projekty_8

 

Logistyka w projekcie? Czemu nie.

Oprócz analizy projektu w kontekście księgowym istnieje również możliwość śledzenia przesunięć magazynowych związanych z projektem. Jeśli na potrzeby projektu dysponujesz np. parkiem maszynowym, zarządzasz magazynem klienta, wydajesz materiały i chcesz mieć kontrolę nad logistyką w projekcie moduł Lacan ERP Projekty pozwala na rejestrowanie i śledzenie przesunięć magazynowych w powiązaniu z projektem.

 

Projekty_9

 

 

Rejestracja czasu pracy w projekcie

Rejestracja czasu pracy i wynagradzanie za prace wykonane w projekcie odbywa się poprzez alokację zadań w projekcie do poszczególnych pracowników. Wynagrodzenie za pracę w projekcie może być realizowane za pomocą obliczania roboczogodzin według zdefiniowanej stawki w projekcie.

 

Projekty_10

 

Rejestracja czasu pracy jest również wykorzystywana jako prognoza do planowania pracochłonności zadań w projekcie a więc i do planowania pracochłonności samego projektu.

 

Projekty w innym wymiarze dzięki wykresowi Gannt’a

W systemie Lacan ERP w prosty sposób można wizualizować zadania w projektach poprzez generowanie wykresów Gannt’a, które w porównaniu do Odoo są darmowe.

 

Projekty_gannt