Produkcja

Co zyskasz dzięki Lacan ERP Produkcja?

 • kompleksową obsługę procesu produkcji

 • śledzenie towaru na etapie produkcji i obsługi magazynowej

 • kompleksową logistykę wydań

 • pełną kontrolę jakości

 • zarządzanie seriami produkcyjnymi i numerami seryjnymi

 • rozliczenie pracowników – w tym pełna kontrola akordów

 • optymalizację procesów sprzedaży

 • redukcję kosztów obsługi procesów wewnętrznych

 • sprawny obieg informacji

 • integrację i kompatybilność danych

 

Proces produkcji wraz z kontrolą jakości

Lacan ERP Produkcja pomaga dostosować proces produkcji do obecnej sytuacji w firmie. Możliwość prognozowania i planowania produkcji zapewnia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, co przekłada się na minimalizację strat. Połączenie z innymi modułami, takimi jak CRM czy Magazyn, pozwala na automatyzację procesu zamówień i ich realizacji.
Lacan ERP Produkcja umożliwia definiowanie receptur kompletacji i dekompletacji oraz przypisywanie kilku receptur dla jednego wyrobu. Daje również możliwość rozliczania zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych. System umożliwia definiowanie reguł testów kontroli jakości oraz parametrów jakościowych danego produktu. Wszelkie zmiany w karcie produktu są archiwizowane.

Kompleksowa obsługa rozliczeń pracowniczych

System gwarantuje swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. W elastyczny sposób pozwala naliczać wynagrodzenia w zależności od systemu obowiązującego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Integralność z modułem produkcji umożliwia naliczanie wynagrodzeń wg systemu akordowego.

Zaawansowana konfiguracja produktów

Moduł produkcji umożliwia produkowanie za pomocą zestawień materiałowych, jak i za pomocą receptur. Składniki w kartotece produktu mogą być definiowane zarówno na poziomie konkretnych produktów, jak i na poziomie kategorii, w przypadku zdefiniowania kategorii, konkretny produkt może być określony, w zależności od konfiguracji, przez kierownika produkcji bądź mistrza zmianowego.

specyfikacja_produktu2

System umożliwia także na zdefiniowanie wieloelementowej struktury opakowań oraz zużywanych produktów pomocniczych, łącznie z definiowaniem sposobu zaokrąglenia.

System wspiera proces zatwierdzania kart produktów przez uprawnione osoby oraz logowanie dokonanych zmian.

Ścieżki stref

System pozwala na definiowanie dla poszczególnych produktów lub kategorii produktów ścieżek stref, które pozwalają na kontrolę przesunięć danego towaru na magazynie oraz definiowanie miejsc, na których towary podlegają kontroli jakości.

struktura_stref

Planowanie produkcji

Produkcję można planować na wielu etapach

 • Plan produkcji wieloetapowej – dla produktów wymagających wielu etapów produkcji

 • Plan produkcji jednoetapowej

 • Zmiana produkcyjna

 • Seria produkcyjna

W zależności od wymagań klienta poszczególne etapy mogą być pominięte lub rozszerzone.

plan_produkcji

schemat_produkcji2

Kontrola zmian produkcyjnych

Zmiany produkcyjne umożliwiają pełną kontrolę i rozliczenie:

 • zużytych materiałów

 • zużytych opakować

 • produktów pomocniczych

Surowce jak i wyroby gotowe mogą być identyfikowane do poziomu konkretnej serii lub sztuki. Moduł produkcji można można połączyć z drukarkami etykiet oaz czytnikami kodów kreskowych.

2d barcode

upcbarcode

Kontrola pracowników

W zmianach produkcyjnych można identyfikować członków zmiany wraz z określeniem stanowiska w zmianie oraz ilości przepracowanych godzin. Pozawala to zaawansowane obliczanie stawek akordowych i rozliczenie rzeczywistych kosztów produkcji. Załogi można zintegrować z systemem rejestracji czasu pracy (RCP).

zaloga2

time-attendance-Left3

Obsługa stanowisk produkcyjnych

System zawiera obsługę stanowisk produkcyjnych (gniazd produkcji). Interfejs gniazd produkcji jest w trakcie wdrożenia dostosowywany do specyfiki, tak aby odpowiadał informacjom wymaganym na danym stanowisku produkcyjnym i uprawnieniom operatora. Stanowiska produkcyjne mogą być obsługiwane na urządzeniach mobilnych lub przemysłowych.

woman-engineer-factory-using-tablet-steel-plant-checking-production-49550869

Kontrola jakości

Moduł kontroli jakości pozwala na definicję testów kontroli jakości jakie mają być wykonywane dla danych produktów oraz zakresu akceptowalnych parametrów kontroli. Specjalne biblioteki odpowiadają za dobór próbek, które podlegają testom. Standardowe opcje to:

 • Testowanie każdej serii

 • Próbkowanie losowe

 • testowanie okresowe

Dobór próbek może być także uzależniony od partii zużywanych surowców, doboru pracowników i innych parametrów.

bibliotei_testow

testy

Odpady i niedokładności na produkcji

Moduł produkcji pozwala na obsługę:

 • odpadów z produkcji

 • produktów ubocznych

 • strat na produkcji

 • ponownie używanych surowców, np. wykrojów

 • produktów wadliwych

Specjalne algorytmy pozawalają na wychwytywanie zakończonych i kończących się serii surowców i pilnują, aby nawet w przypadku niemożliwości dokładnego rozliczenia surowców stany w systemie zgadzały się jak najbardziej ze stanem rzeczywistym, co pozwala na lepsze planowanie zakupów oraz zmniejszenie częstotliwości okresowych inwentaryzacji.