Platforma Ustalania Cen

Stworzona z myślą o fimie zatrudniającej grafików freelancerów, gdzie klient firmy wysyłając zapytanie ofertowe, może dostać oferty różnych grafików z różnymi cenami.

System pozwala identyfikować dostawców na usługi a ich odbiorcy mają do niego stały dostęp.

Finalne użycie modułu w dużym stopniu ułatwia obieg informacji i zleceń między klientami firmy a jej dostawcami.