Obieg dokumentów

W systemie Lacan ERP jest możliwość kontroli i zarządzania obiegiem dokumentów poprzez tzw. Załączniki. Załączniki to powiązania do plików w postaci binarnej lub poprzez adres URL.

Załączniki można zintegrować z serwerem FTP, a dzięki temu ograniczyć ilość wersji plików lokalnych do plików na ich serwerze.

Moduł Obiegu dokumentów pozwala na usprawnienie współpracy zespołów projektowych, przechowywanie wszystkich danych w jednym miejscu, a co za tym idzie uporządkowanie prac zespołów.

Moduł Obiegu dokumentów jest zintegrowany z każdym dokumentem / obiektem / procesem, który jest zainicjowany w systemie, tj. każda umowa, zamówienie, faktura, produkt mogą zawierać takie załączniki, które oprócz tego, że są widoczne z poziomu danego obiektu, to odniesione do serwera FTP.

W dodatku istnieje możliwość do podpisu cyfrowego załączników w systemie.

Zrzut ekranu z 2016-08-29 12:11:05

 

Zrzut ekranu z 2016-08-29 12:33:51