Magazyn

Magazyn i Logistyka

integracja modułów magazynu i logistyki w systemie Lacan ERP i jej przedstawienie w prosty sposób czyni pracę sprzedawców i magazynierów bardziej efektywną.

Moduł pozwala na zarządzanie wieloma magazynami o różnych typach (wewnętrznych, zewnętrznych – tzw. wyniesionych, produkcyjnych).

Dzięki integracji z innymi modułami, moduł magazynu i logistyki pozwala na skrócenie czasu realizacji zamówień i dostaw, co znacznie zwiększa zadowolenie klientów.

 

Moduł Magazynu i Logistyki jest zintegrowany z innymi modułami w systemie:

  • sprzedaż – obsługa wydań zewnętrznych oraz zapotrzebowania
  • zakupy – obsługa przyjęć zewnętrznych oraz zapotrzebowania
  • księgowość – analityka jako funkcjonalność księgowości pozwala na śledzenie przesunięć magazynowych pod kątem kategorii produktów oraz oddziałów i wydziałów.

 

Wdrożone funkcjonalności:

  • optymalizacja tras – na podstawie wprowadzonych zadań w module projektowym, które dotyczą serwisowania klienta, jesteśmy w stanie w szybki sposób przejść do map w google i zoptymalizować trasę, którą będziemy pokonywać

pokaz_zadania_do_mapy

mapa_po_kliku

 

  • inwentaryzacja towaru – System posiada opcję importu stanów systemowych, zastosowania spisu z natury podczas inwentaryzacji oraz przedstawienia różnic „przed” i „po” z uwzględnianiem partii produkcyjnych. Dodatkowo w wielu projektach zostały wdrożone czytniki kodów kreskowychinwentaryzacja

 

Arkusz spisu z natury

arkusz_spisu_z_natury

 

 

Arkusz różnic inwentaryzacyjnych

arkusz_roznic_inwentaryzacyjnych

  • zakupy w cenach nabycia (z uwzględnieniem kosztów transportu/ubezpieczenia) – System posiada funkcjonalność częściowej realizacji zamówień (zarówno zakupu, jak i sprzedaży) z uwzględnieniem dodania kosztów transportu/ubezpieczenia dla realizowanych pozycji. Pozwala to na stosowanie rzeczywistych cen nabycia, a nie tylko cen zakupu towaru. Koszt można wprowadzać w dwojaki sposób – wybierając dokument kosztowy, który dotyczy tego transportu lub wpisanie kwotę tego kosztu, co rozdzieli wartość netto dokumentu poprzez przyjmowane pozycje.koszty_transportu