Księgowość

Lacan ERP umożliwia prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie bez względu na rozmiar biznesu.

Na pełnych księgach rachunkowych można tworzyć wielopoziomowy plan kont dostosowany do potrzeb jednostki.

1- Zrzut ekranu z plankont_wymiary

Moduł księgowości łączy wszystkie obszary firmy takie jak magazyn, logistyka, projekty, produkcja. Istnieje możliwość automatycznego rozliczenia zdarzeń gospodarczych jakie mają miejsce w wyżej wymienionych obszarach. Zależy to od preferencji użytkownika.

3- Zrzut ekranu z mag

 

 

2 -Zrzut ekranu z 2mag2

 

Dodatkowym atutem systemu jest możliwość księgowania na wymiarach. Dzięki temu możemy zrezygnować z przeksięgowania kosztów z kont rodzajowych („4”) na konta określające miejsce powstawania kosztu („5”) co pozwala zaoszczędzić czas. Wymiary mogą być także źródłem dodatkowych informacji takich jak przez kogo został poniesiony koszt/przychód.

 

4 -poz_zapisow_1

 

Jednocześnie system pozwala na księgowanie wyciągów bankowych w uproszczony sposób poprzez import pliku pobranego z systemu bankowego do programu.

5 -Zrzut ekranu z platnosci

 

6 -Zrzut ekranu z platnosci2

 

Przelewy na rachunku bankowym błyskawicznie zostaną wykonane a to dzięki exportowi do banku szablonu płatności z systemu Lacan ERP z tytułu zobowiązań.

 

 

7 - Zrzut ekranu z platnosc3

 

8 - Zrzut ekranu z platnosc4

 

 

Obsługujemy takie banki jak:

 

9 -Zrzut ekranu z wbk10 - Zrzut ekranu z volkswagen11 -Zrzut ekranu z bank spol13 - Zrzut ekranu z alior12 -Zrzut ekranu z ing14 - Zrzut ekranu bankpekao

 

System obsługuję wiele walut. Dodatkowo automatycznie pobiera kursy z tabeli ze strony Narodowego Banku Polskiego.

 

15 - Zrzut ekranu -kursy

 

16 -Zrzut ekranu -kursy2

 

Istnieje możliwość szybkiego księgowania dokumentów poprzez funkcję duplikuj. Zastosowanie tej opcji tworzy drugi taki sam dokument księgowy w stanie „projektu”, umożliwiając jego dalszą edycję.

 

17 -Zrzut ekranu z pk1

 

18 -Zrzut ekranu pk2

 

Różnorodność raportów pozwala na wielorakie analizy zdarzeń gospodarczych. Posiada podstawowe raporty czyli bilans, rachunek zysków i strat a także raporty klientów takie jak saldo partnera, księga partnera.

 

19 -Zrzut ekranu bilans

 

20 -Zrzut ekranu z Rzis

 

21 -Zrzut ekranu zksiega_partnera

 

22 -Zrzut ekranu z saldo_partnera

 

Prowadząc działalność uproszczoną tzn według Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów mimo braku wymogów uwarunkowanych przepisami system pozwala na kontrolę rozrachunków – należności i zobowiązań niezbędnych do zachowania płynności przedsiębiorstwa.

System umożliwia obsługę transakcji archiwalnych. Dzięki tej funkcjonalności można wystawić korektę do faktury wystawionej przed wdrożeniem systemu lub zarejestrować zwrot towaru do archiwalnego wydania z magazynu.