Kadry

Kadry i Płace w pigułce dzięki Lacan ERP

Kadry_1

System Lacan ERP dzięki modułowi Kadry realizuje proces zarządzania kadrami i płacami zaspokajając wszystkie potrzeby organizacji związane z obsługą pracowników firmy. Oferowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z przepisami obowiązującego prawa i jest aktualizowane na bieżąco razem z wejściem w życie wszelkich nowych regulacji. Dzięki pełnej integralności modułów systemu Lacan ERP również moduł kadrowy koncentruje dane będące wspólne dla całego systemu a więc dzięki temu eliminuje konieczność ich wielokrotnego wprowadzania oraz umożliwia rozliczanie i planowanie czasu pracy pracowników np. w odniesieniu do ewidencji czasu pracy w zadaniach i projektach.

Umowy o pracę i cywilno-prawne

Lacan ERP zawiera obsługę wszystkich parametrów związanych z rejestracją umów o pracę i umów cywilno-prawnych.

=Kadry_9

 

 

Kadry_10

 

 

System obsługuje wszystkie aktualne kody ubezpieczeń:

Kadry_11

Bezpośrednio z umowy można również wygenerować deklarację ZUS w postaci pliku KEDU bezpośrednio importowanego do Płatnika:

Kadry_12

System umożliwia również wygenerowanie zgłoszenia NIP-7 na obowiązującym szablonie automatycznie wypełnionego wszystkimi niezbędnymi danymi pracownika:

Kadry_13

 

 

Kadry_14

Jednym kliknięciem można również wygeneować i wydrukować Kartę zasiłkową dla pracownika.

Wszystkie dane w jednym miejscu czyli Rejestracja pracowników

Rejestracja kandydatów i pracowników jest banalnie prosta dzięki czemu na karcie pracownika mamy dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych danych w jednym miejscu. Wszelkie dane osobowe, informacje kontaktowe, informacje o stanowisku i przełozonym czy informacje o dacie ważności badań lekarskich dostępne są bezpośrednio na karcie pracownika.

[Kadry_2 – widoczność nazwy klienta]

System przechowuje również całą historię danych osobowych pracownika co umożliwia wielokrotną zmianę danych personalnych i teleadresowych umożliwiając nawet wyświetlenie danych pracownika aktualnych na konkretny dowolny dzień w przeszłości.

[Kadry_3 – widoczność nazwy klienta]

Bezpośrednio na karcie pracownika mamy dostęp do wszystkich umów o pracę i cywilno-prawnych a także aneksów powiązanych z danym pracownikiem mając tym samym dostęp do wszystkich składników wynagrodzenia związanych z tą umową. Z tego samego miejsca można również w każdej chwili stworzyć nową umowę gdzie wszystkie potrzebne do niej dane zostaną automatycznie pobrane z karty pracownika, dla którego umowa została wywołana. Za pomocą jednego kliknięcia można również z karty pracownika podglądać jego kalendarz pracowniczy gdzie widnieją wszelkie jego nieobecności a nawet prace w projektach i inne wydarzenia wprowadzone w kalendarzu pracownika związane z aktywnością innych modułów systemu co znacząco ułatwia planowanie urlopów pracowniczych.

kadry_5

Pracowników można kategoryzować i grupować na wiele sposobów co oprócz możliwości odzwierciedlenia zaawansowanej struktury organizacyjnej umożliwia również zaawansowane ich wyszukiwanie po wielu możliwych kryteriach.

Nieobecności i urlopy

Kadry_6

Wspominając o możliwościach modułu Kadry systemu Lacan ERP nie sposób nie wspomnieć o funkcjonalności nieobecności i urlopów. Istnieje możliwość wprowadzenia wymiaru urlopu jako bilansu otwarcia dla nowego pracownika, na podstawie którego będzie obliczany dalszy wymiar przysługującego urlopu. Wymiar urlopu jest przechowywany osobno dla każdego ze zdefiniowanych typów.

Kadry_7

Zgłoszenie urlopu jest proste i ogranicza się do kilku kliknięć po czym wniosek urlopowy automatycznie kierowany jest do przełożonego, który akceptuje go w systemie. Do wniosku elektronicznego można wydrukować jego wersję papierową na odpowiednim formularzu.

Kadry_8

Obsługa nierezydentów i pracowników eksportowych

System Lacan ERP umożliwia rozliczanie wynagrodzenia cudzoziemców i pracowników krajowych oddelegowanych do pracy za granicą co umożliwia obsługę kadrową np. agencji pracy tymczasowych, firm budowlanych, itp. Moduł Kadrowy umożliwia zdefiniowanie dla takich pracowników odrębnych składek ZUS za okres oddelegowania, rozliczenie wynagrodzenia w sytuacji gdy pracownik przebywa za granicą cały miesiąc lub tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie innej niż PLN. Dzięki temu Lacan ERP znacznie ułatwia proces naliczania podstawy składek ZUS oraz opodatkowania pracowników pracujących poza obszarem stałego zamieszkania.

Rekrutacja i historia zawodowa

Dzięki modułowi Kadrowemu w systemie Lacan ERP istnieje również możliwość zarządzania rekrutacją i gromadzenia danych o historii zawodowej, umiejętnościach i certyfikatach swoich pracowników i kandydatów. W ramach rekrutacji można definiować stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, rejestrować kandydatów i na podstawie posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego przypisywać ich do wybranych stanowisk kwalifikując ich do kolejnego etapu.

[kadry_4 – widoczność nazwy klienta]

Płace

Płace w systemie Lacan ERP dają możliwość pełnej kontroli i rozliczania wypłat z uwzględnieniem najczęściej wykorzystywanych parametrów płacowych. System daje elastyczność w rozliczaniu wypłat z uwzględnieniem nieobecności, nadgodzin, akordów i wielu dowolnie definiowanych dodatków i benefitów.

Kadry_17

 

 

Kadry_16

 

 

Kadry_15

Listy płac można konfigurować według wielu kryteriów umożliwiających automatyczne generowanie list płac dla grup pracowników spełniających zadeklarowane kryteria.

Kadry_18

Bezpośrednio w konfiguracji listy płac można również zdefiniować niestandardowe reguły księgowań i analitykę na podstawie której będzie można prowadzić analizy i statystyki pod kątem wynagrodzeń w odniesieniu do np. struktury organizacyjnej i budżetowania.

Kadry_19

System ułatwia konfigurację osobnych parametrów płacowych na każdy rok lub wybrany okres. Można zdefiniować różne wartości poszczególnych składników i parametrów oraz przypisać im konkretny okres obowiązywania.

Kadry_21

e-Deklaracja

Moduł Płace systemu Lacan ERP daje możliwość wygenerowania e-Deklaracji zgodnie z obowiązującymi szablonami np. PIT-11. Istnieje możliwość tworzenia nowych deklaracji i ujmowania ich w generowaniu e-Deklaracji.

[Kadry_22 – widoczność nazwy klienta]

Zaawansowane wyszukiwanie

W zarządzaniu zasobami ludzkimi pomaga możliwość wyszukiwania pracowników po wielu kryteriach. System umożliwia wyszukiwanie po wielu parametrach jednocześnie, po nazwach częściowych a nawet po posiadanych umiejętnościach czy certyfikatach. Kryteria wyszukiwania można łączyć co umożliwia wyszukanie np. osoby posiadającej kilka szczególnych umiejętności lub zdefiniowanych parametrów osobowych. Lacan ERP daje również możliwość tworzenia własnych predefiniowanych filtrów umożliwiających wyszukiwanie i filtrowanie pracowników według specyficznych potrzeb i skupiających wiele parametrów jednocześnie.

Kadry_20