Integracja z ESKO Automation Engine i HYBRID CloudFlow

Stworzyliśmy kompletną integrację z oprogramowaniem ESKO Automation Engine i HYBRID CloudFlow umożliwiającą dwukierunkową, synchroniczną wymianę danych w procesie technologicznym pomiędzy tymi systemami. Wpływa to bezpośrednio na:

  • optymalizację surowca, dzięki czemu oferowanie jest bardziej precyzyjne i nie potrzebuje dodatkowych kalkulacji np.w Excelu,
  • właściwe rozliczenie surowca użytego do produkcji na podstawie rzeczywistego zużycia surowca dzięki danych pozyskanych z specjalistycznych zewnętrznych systemów,
  • daje możliwość składania zamówień bezpośrednio przez klientów dzięki wykorzystaniu integracji Hybrid Cloudflow Software, umożliwiającego stworzenie panelu B2B do składania zamówień,
  • czas pracy na zamówieniu jest bardziej efektywny gdyż cały jego proces odbywa się w jednym programie, bez konieczności pracy na dodatkowych systemach.