Proiect

SC Lacan Technologies RO SRL implemetează proiectul cu titlul:

Dezvoltarea unei aplicații informatice de calcul a sumelor parțiale în evidența temporară a stocurilor din interiorul spațiilor logistice ”, din cadrul Programului Operațional Competivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă Priorități de Investiții : 2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;  Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Scopul proiectului este de a dezvolta un software performant in domeniul gestiunii stocurilor –cu crearea unei librarii îmbunătățite pentru accesarea datelor in standard ORM, cu metode și algoritmi capabili de a prelucra tabele cu sume parțiale în îndeplinirea funcțiilor de agregare în baze de date relaționale, ca alternativă la metodele scumpe brevetate de compania Oracle și Microsoft și aplicarea lor în sistemul deschis de management al afacerilor – Odoo.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea competitivitații SC LACAN TECHNOLOGIES RO SRL prin dezvoltarea de produse si servicii inovative, de natura a susține principiile dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea si eficientizarea activitatii companiei prin dezvoltarea in decurs de 24 de luni a unei aplicatii software inovative de gestiune (avand ca elemente de inovare biblioteca pentru accesarea datelor in standard ORM si calculul sumelor partiale in evidenta temporara a stocurilor) in scopul comercializarii acesteia pe piata interna si europeana.

Rezultatul proiectului va constitui dezvoltarea unui sistem software de gestiune inovativ şi încurajarea intrării pe piaţa internaţională – implementarea proiectului are ca obiectiv incurajarea utilizarii unor solutii informatice performante si inovative prin posibilitatea optimizarii obtinerii unor rapoarte intermediare relevante in evidenta stocurilor si facilitarii fluxului informational dintre furnizori – societate – distribuitori – clienti. Sistemul automatizat ce va fi dezvoltat va contribui la eficientizarea activitatii companiilor care administreaza stocuri de dimensiuni mari prin: realizarea unor rapoarte intermediare corecte si in timp mai scurt; scaderea costului de administrare a datelor intermediare si rapiditate in identificarea datelor intermediare; crearea posibilitatii modelarii platformei pe nevoile clientului; micșorarea costurilor de licentiere; facilizarea clientului de a obtine rapoarte in timp real 24 h/zi, din aproape orice locatie; transmiterea informatiei relevante in secunde; permite integrarea eficienta a mai multor locatii.

Totodată proiectul va contribui in mod direct la cresterea profitabilitatii activitatii SC Lacan Technologies RO SRL intrucat:
– va genera tehnologii şi soluţii inovative care vor deveni parte a unei infrastructuri tehnologice şi instituţionale competitive a clusterului.
– va genera un produs cu un semnificativ caracter inovativ, sprijinind astfel creşterea competitivităţii sectorului IT&C prin generarea de produse şi aplicaţii proprii inovative
– va sprijini creşterea vizibilităţii clusterului Itech Transilvania – ARIES Cluj prin impactul previzionat pe care produsul rezultat îl va avea pe piaţă

Locul implimentării proiectului : Municipiul Cluj-Napoca, Strada Pitești, Nr. 19, Ap. 2, Jud. Cluj, România

Data începerii proiectului 07.08.2017

Perioada de implementare -24 luni

Valoarea totală a proiectului 2.955.199,20 lei

Contribuția UE 1.489.904,80 lei

Contribuția din bugetul național al României 372.476,20 lei

Proiect este cofinanțat din Fondul Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Copetivitate