Realizacje

RPMA.01.02.00-14-a886/18 – Stworzenie algorytmów i metodologii ustalania kredytu kupieckiego

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-a886/18 Tytuł projektu: Stworzenie algorytmów i metodologii ustalania kredytu kupieckiego Kr

czytaj więcej

RPMA.03.01.02-14-8248/17 – Opracowanie koncepcji i architektury aplikacji mobilnej dostępowej do systemu Lacan ERP

Program: RPO WM 2014-2020 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Nr projektu: RPMA.03.01.02-14-8248/17 Tytuł projektu: Opracowanie koncepc

czytaj więcej

RPMA.03.01.02-14-7059/16 – Analiza możliwości integracji systemu ERP z maszynami oraz zewnętrznymi systemami specjalistycznymi oraz opracowanie koncepcji rozwiązań

Program: RPO WM 2014-2020 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Nr projektu: RPMA.03.01.02-14-7059/16 Tytuł projektu: Analiza możliwośc

czytaj więcej

RPMA.01.02.00-14-7182/16 – Opracowanie systemu do wprowadzenia dokumentów wygenerowanych w innych systemach do zarządzania przedsiębiorstwami

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7182/16 Tytuł projektu: Opracowanie systemu do wprowadzenia dokumentów wygenerowanych w innych s

czytaj więcej

Informacja o wyborze wykonawcy w Działaniu 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo

Informacja o wyborze wykonawcy

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe w programie – 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły poniżej: LT_3.1.2_zapytanie_ofertowe 1. Formularz ofertowy Lacan

czytaj więcej