Zapytanie ofertowe nr 1/04/28/2017 z dnia 28.04.2017 r.

firma Lacan Technologies Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest analiza zagadnienia związanego ze zwiększeniem możliwości integracji systemu ERP z maszynami i zewnętrznymi systemami specjalistycznymi aktualnych oraz potencjalnych klientów Lacan Technologies Sp. z o.o., a także opracowanie koncepcji rozwiązań.

Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonych do niniejszej wiadomości plikach oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert: od dnia 01 maja 2017 r. godz. 10:00 do dnia 08 maja 2017 r. godz. 10:00.

 

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie o zespole
oświadczenie o doświadczeniu
oświadczenie dot. zgody na weryfikację
oświadczenie dot. wymogów formalnych
oświadczenie dot. braku wykluczenia