Lacan ERP

Co zyskasz dzięki Lacan ERP?

 • kompleksową obsługę wszystkich procesów biznesowych
 • pełną księgowość
 • rozliczenie pracowników
 • optymalizację procesów sprzedaży
 • redukcję kosztów obsługi procesów wewnętrznych
 • sprawny obieg informacji
 • możliwość integracji z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, itp.
 • kompleksową logistykę magazynową
 • bieżący wgląd w projekty i zadania
 • zaawansowane narzędzie wspierające bieżącą obsługę klienta
 • pełny dostęp do przekrojowych danych finansowych
 • integrację i kompatybilność danych

Kompleksowa obsługa rozliczeń pracowniczych

System gwarantuje swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. W elastyczny sposób pozwala naliczać wynagrodzenia w zależności od systemu obowiązującego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. System jest w pełni elastyczny w zakresie budowania dowolnych składników płacowych , a także rozliczania wynagrodzenia w różnych rodzajach umów. Współpraca z systemami ewidencji czasu pracy skraca i automatyzuje proces rejestracji danych do naliczeń. Możliwość dynamicznie budowanych zestawień i raportów pozwala na szeroką analizę danych przekrojowych.

Logistyka magazynowa i zamówienia

Dobrze zdefiniowane procesy sprzedaży, w połączeniu z efektywnym zarządzaniem gospodarką magazynową, zapewniają firmie możliwość wysoką jakość obsługi zamówień. Monitorowanie towaru od momentu przyjęcia, przez kontrolę stanu zapasów, rezerwacji, stanów minimalnych, rotacji produktów w magazynach, a także zoptymalizowany proces zleceń załadunku, czyni gospodarkę magazynową niezwykle efektywną.

Wsparcie obsługi procesu sprzedaży i relacji z klientami

Rozbudowany system analiz zakupów klienta, a także ruchu w sklepie internetowym, pozwala na jak najlepsze dopasowanie działań marketingowych i zakresu ofertowania. Dzięki modułowi CRM handlowcy otrzymują możliwość planowania aktywności w ramach poszczególnych procesów sprzedaży oraz dostęp do historii współpracy. Przypomnienia o okresowych rozmowach pozwalają lepiej budować długofalowe relacje biznesowe. Kompletne informacje wspierają również marketing i umożliwiają przeprowadzenie kampanii dla określonych grup klientów.

Zarządzanie finansami i kontroling

Lacan ERP kompleksowo wpiera obszar księgowości i zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Pełna integracja systemu skraca i upraszcza proces rejestracji zdarzeń księgowych, które dzięki jednokrotnemu wprowadzeniu gwarantują pełną spójność danych. Funkcjonalność obszaru finansowego pozwala na rejestrację zdarzeń księgowych w wielu wymiarach, a tym samym elastycznie budować analizy zarządcze. Zarówno wbudowane raporty, tworzenie ich we własnym zakresie , a także współpraca systemu z zewnętrznymi arkuszami kalkulacyjnymi umożliwiają pełną analizę zarządczą dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

Realizacje

ZAPYTAJ O PRODUKT