Bartnik

Z firmą Bartnik rozpoczęliśmy współpracę pod koniec 2012 roku. W ramach współpracy pomogliśmy firmie pozyskać dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.2 “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Pozyskane środki zostały przeznaczone na realizację implementacji projektu automatyzacji firmy w obszarach logistycznym, magazynowo – księgowym oraz integrację magazynu ze sklepem internetowym, będącym źródłem sprzedaży produktów i usług.

Nasi specjaliści przeprowadzili w firmie klienta szczegółowe analizy i audyt oraz określili środowisko w którym system zostanie wdrożony oraz potrzeby Klienta w zakresie prowadzenia projektu.

W chwili obecnej firma Bartnik jest w drugim etapie realizacji wdrożenia systemu, który ma za zadanie wsparcie rozwoju firmy w wymienionych obszarach oraz oszczędność kosztową w związku z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań automatyzujących pracę i rozwiązań upraszczających procesy zachodzące w firmie. Na uwagę zasługuję wdrożenie modułu logistycznego, który ma usprawnić pracę kurierów i uporządkować czynności związane z generowaniem listów przewozowych.

Klient otrzyma również dostosowany pod zachodzące procesy moduł magazynowo-księgowy powiązany ze sklepem internetowym. W tym celu w chwili obecnej trwają prace porządkujące procesy sprzedażowo – księgowe i integracja procesów zachodzących na magazynie z księgowością. Pełne wdrożenie inwestycji jest przewidziane na połowę 2014 roku.

Wyzwania

  • zintegrowanie sklepu internetowego z Lacan ERP
  • obsługa procesu nadawania przesyłek